Székhely szolgáltatás

Székhely szolgáltatás...

cégeknek és magán személyeknek belföldi és külföldi állampolgároknak...

 

 

 

Székhely szolgáltatás cégeknek és magán személyeknek

belföldi- és külföldi állampolgároknak...

 

Mit jelent a székhely szolgáltatás.:

A székhelyszolgáltatás szabályairól a 2017. évi CL. törvény, valamint a 7/2017. (VI.1.) IM rendelet is tartalmaz rendelkezéseket.

A rendelkezéseket összefoglalva megállapítható, hogy székhelyszolgáltató az, aki üzletszerű gazdasági tevékenységként az adózó megbízásából gondoskodik az adózó üzleti és hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég (megbízó) székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszer-intézkedések tűréséről.

A székhelyszolgáltatás feltételei közé tartozik, hogy a székhelyszolgáltatónak tevékenysége gyakorlásához írásba foglalt megbízási szerződést kell kötnie, mely nem lehet határozott idejű, kivéve, ha a cég (megbízó) létesítésére is határozott időre kerül sor.

A megbízási szerződés eredményeként a székhelyszolgáltató biztosítja a cég (megbízó) székhelyét, azonban a cég (megbízó) az ingatlant ténylegesen nem használja, és a székhelyhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeknek nem a cég (megbízó) törvényes vagy szervezeti képviselője vagy alkalmazottja tesz eleget.

 

Mit tartalmaz a székhelyszolgáltatás csomag.:

 

( ezen szolgáltatásokat a székhelyszolgáltatás díja tartalmazza, mely megállapodás tárgyát képezi ):

  • postai küldemények állandó átvételét és megőrzését
  • hivatalos levelek online formában való továbbítását a cégnek
  • nyilvántartás vezetését a postai küldemények átvételéről és értesítés küldését az illetékes cégnek
  • hivatalos szervek (például Nemzeti Adó- és Vámhivatal) előtti cég képviseletét, ellenőrzés során a kért iratok rendelkezésre bocsátását
  • tulajdoni lap és székhely hozzájárulási nyilatkozat kiállítását
  • cégtábla kihelyezését az épület homlokzatára
  • retorzió nélküli szerződésbontás lehetőségét                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Milyen iratokat kell a székhelyen tartani.:

Rendelet szabályozza a székhelyen tárolandó iratok minimális körét, amelyek a következők: cégiratok (alapító okirat, társasági szerződés, aláírás minta), hatósági engedélyek, az adóhatóság felé teljesített adatbejelentésekkel kapcsolatos iratok, valamint a számviteli törvény szerinti éves beszámolók, cégbejegyzési végzés másolata, a társasági szerződés és az érvényes szerződés, mely bizonyítja, hogy a vállalkozás vezetője jogosan tüntette fel adott címet székhelyként.

A székhelyen fel kell jegyezni az ügyvezető, cégvezető pontos címét és telefonszámát, illetve az iratmegőrzés helyének címét.

 

Amennyiben felkeltettem az érdeklődésed , akkor gyere el az ALCSIHORGASZHELY-re és beszélgessünk egy kellemeset

horgászás közben , vagy írj egy e-mailt nekem.

( alcsihorgaszhely @ gmail . com , +36 . 30 . 2694950 ) VISSZA

Kapcsolat

  Cím

5000 Szolnok , Alcsisziget utca 142 - 177.

 

  Telefon

 

+36 . 30 . 2694950

 

  E-mail

 

alcsihorgaszhely @ gmail . com

 

  Nyitvatartás

 

Az ÉV minden napján - 00:00 - 24:00 órában foglalás alapján !!!

Itt kikapcsolódásod közben is PÉNZT kereshetsz !!!